Thông tin chuyển khoản

DANH SÁCH NGÂN HÀNG (DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CHUYỂN KHOẢN)

1. Ngân hàng quân đội MBBank

Số tài khoản: ‭0770107572007‬

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Thái

2. Ngân hàng TMCP VietComBank

Số tài khoản: 0021000288887

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Thái

3. Ngân hàng TMCP TechComBank

Số tài khoản: 19033965019029

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Thái

4. Ngân hàng TMCP Á Châu ACB

Số tài khoản: ‭5770877

‬Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Thái

5. Ngân hàng Nông nghiệp Agribank

Số tài khoản: 1500205019575

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Thái

6. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam BIDV

Số tài khoản: 12610001044593

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Thái

7. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank

Số tài khoản: 020075490098

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Thái

8. Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng - VP Bank

Số tài khoản: ‭178088076‬

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Thái

9. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Vietinbank

Số tài khoản: ‭109869880813

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Thái

Sau khi khách hàng chuyển tiền vào ngân hàng, quý khách sẽ nhận được chứng nhận chuyển tiền thành công, với số tiền tương đương với sản phẩm mà khách hàng mua và chúng tôi có trách nhiệm gửi đúng mặt hàng đảm bảo chất lượng mà quý khách đã lựa chọn. Ngay sau khi nhận được tiền, chúng tôi sẽ chuyển hàng ngay theo địa chỉ yêu cầu của quý khách và thông báo cho quý khách trước khi gửi hàng. Quý khách sẽ nhận được trong vòng 24 đến 48 giờ. Nếu quý khách không nhận được sản phẩm theo đúng thời gian quy định hay không đúng sản phầm lựa chọn, quý khách có quyền khiếu nại và chúng tôi phải có trách nhiệm bồi thường cho khách hàng như cam kết!